Anne Tervo

Toimistotöitä

MBA – yrittäjyys, lto

Olen liiketoimintaosaamisen (LTO) asiantuntija, erikoistunut markkinointiviestintään. Vahvuuksiani ovat audiovisuaalinen verkkoviestintä sekä asiakas- ja sidosryhmäyhteyksien hoito. Työntekijänä olen luova moniosaaja.

Hallitsen sisällöntuottamisen eri keinot ja markkinoinnin osakokonaisuudet. Työssä on tärkeää hyvä tekemisen meininki. Minua motivoi työpanokseni merkitys sekä organisaation että sidosryhmien ja henkilöstön rehdille menestykselle.

LTO

Visio, missio, strategia. Ydinosaamistani on strategisten liiketoimintaprosessien suunnittelu, mallinnus, analysointi ja kehittäminen.

Teot ja sanat

Ilmeellä, visuaalisuudella ja sanomalla on yhtenäinen linja kaikessa viestinnässä. Se on yhtä toiminnan kanssa. Brändityössä tekojen ja sanojen on oltava samasta maailmasta.

Verkkosivustojen luominen

Erikoistumisalana verkkoviestintä, verkkosivut ja multimedia. Verkkosivut wordpress-julkaisujärjestelmällä. Lisenssit Elegantin teemoille ja ulkoasuille. 

k

Tekstituotanto

Kirjoitettu sanoma valjastaa yhteiset unelmat onnistuneesti haluttuun maaliin. Olen tehnyt yritystekstejä toistakymmentä vuotta.

Kuvat ja grafiikka

Valo- ja videokuvaus, kuvankäsittelyt sekä kuvapankkien käyttö vastuullisesti. Kunnioitetaan isyysoikeuksia. Media-assistentin hiljainen tieto selkäytimessä.

Verkkonäkyvyys

Hakukoneoptimoinnit, verkkodiagnostiikka, hakusanamainonta. Ristiinlinkitykset ja kampanjat. Markkinoinnin mittarointia ja näkyvyyttä.

Taidot: PC, Mac. Kiitettävä tekstinkäsittelynopeus. Taitavat toimisto-ohjelmataidot. Kuvankäsittely-, taitto- ja multimediaohjelmat hallussa. Olen käyttänyt mallinnus-, taloushallinto- ja projektisovelluksia. Hallinnoin verkkohotelleja, sähköposteja, ja olen ollut pääkäyttäjänä eri portaaleissa. Opin ketterästi uudet alustat.

Luon responsiiviset verkkosivut. Ideointi,
käyttöliittymä- ja layout-suunnittelu, kuvaukset, kuvankäsittelyt, graafiset elementit, tekstituotanto, lomakkeet, videot, hakukoneoptimoinnit, tilastot.

Kokemusta ja näkemystä

Työkokemusvuosia on pitkälle toistakymmentä. Olen suorittanut tutkintoja ja koulutuksia osaamisen tueksi. Hiljaista tietoa on rikkaasti.

Listasin tehtäviä, mistä olen vastannut, kun olen ollut eri työnantajien palveluksessa. Olen tehnyt toimistohommia mm. myyntipäällikönä, markkinointikoordinaattorina, yhteyspäällikönä, markkinointisihteerinä ja myyjänä.

Olen työskennellyt muun muassa rakennusalalla, mainostoimistoissa, teknisen myynnin asiantuntijatehtävissä. Visiona on viestinnän johtamisen aineopinnot. Toivon, että voin soveltaa teoriat yhteistyöorganisaation hyväksi.

 

 

Asiakkuuksien hoitoa

Asiakkuuksien hoitoa

Kauppaa ja hallintoa

– Myynti. Asiakaspalvelu.
– Koti- ja ulkomaankauppa.
– Asiakkuudet.
– Tarjouslaskenta.
– Projektien hallinto.
– Uudiskohdekauppa ja siirtosopimukset.
– Kauppakirjat.
– Sopimukset.
– Uusasiakashankinta.
– Sidosryhmäyhteydet.
– Jälkimarkkinointi.

Käytännön toteutuksia

Käytännön toteutuksia

Mainontaa, markkinoinia, viestintää

– Yritysilmeet. Imago. Brändit.
– Verkko-, some-, printti- ja ulkomainonta.
– Markkinointiviestintä. Kampanjat.
– Esittelykoordinointi.
– Näyttelyt, asuntoesittelyt.
– Messut. Tapahtumat. Koulutustilaisuudet.
– Tekstituotanto. Käsikirjoitus.
– Tiedottaminen.
– Sisäinen ja ulkoinen viestintä.
– Muutosviestintä.

Toimistohommia

Toimistohommia

Kahvinkeitosta puhelinvaihteeseen

– Yrityksen perustaminen.
– Hanke-, tuki- ja maksatushakemukset.
– Tuonti- ja yksinoikeussopimukset sekä tuotantolaitteiden tullaus.
– Yritysrahoitusneuvottelut.
– Hinnoittelu, laskutus.
– Alihankinta, kilpailuttaminen.
– Henkilöstöhallinto.
– Rekrytointi. Perehdyttäminen.
– Myyntiportaalit. Verkkohotellit. Sähköpostit. Hallinto-ohjelmien admin.

 

Liiketalous ja viestintä

MBA yAMK: yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen
BBA aAMK: markkinointi – kansainvälinen kauppa
Media-assistentti: multimedia – verkkoviestintä
Viestintäalan koulutus: multimedia – kuvankäsittelyt – verkkosivut – käsikirjoitus
Johtamis- ja esimieskoulutus, Design Management, TaiK

Ylempi korkeakoulututkinto on yrittäjyydestä ja liiketoimintaosaamisesta. Koulutus antoi valmiudet strategisten liiketoimintaprosessien suunnitteluun, analysointiin, mallintamiseen ja kehittämiseen.

Alempi korkeakoulututkinto on opettanut markkinoinnin ja hallinnon tehtäviin. Molemmat liiketalouden tutkinnot on suoritettu Oulun seudun ammattikorkeakoulussa, liiketalouden yksikössä.

Julkaisuni Innovatiivinen johtamiskulttuuri, jonka voit lukea tästä linkistä, oli mittelöimässä Suomen parhaiden opinnäyttetöiden Thesis -kilpailuissa. Työ liittyy MBA-opintoihin. Arviointi oli kiitettävä, kuten tutkintotodistuksen keskiarvokin. Kiitettävät työt pitäisi olla verkossa digitoituna, mutta OAMK ja Oulun yliopisto eivät ole tarjonneet työtäni lainattavaksi eikä verkkoon sen jälkeen, kun se siirrettiin yliopistolle digitoitavaksi. Alempana linkki thesis-kilpailusta löytyvään tiivistelmään.

Tein opinnäytetyön ja osan opiskelun kehittämistehtävistä yliopiston pelitutkimusyksiköstä spinnanneelle peliyritykselle. Olen tehnyt mainostoimistossa pelialalle töitä jo silloin, kun keskittymä syntyi Oulussa.

Opinnäytetyö uusasiakkaista sai vastausprosentikseen ja kiinnostuneiden määrässä harvinaisen korkeat lukemat. Olisiko puhelinmyyntityö WSOY:n suurteosten parissa hionut kyselijän tekniikkaa? Pelisilmää on myös puhelimitse.

OAMK oli Suomen toiseksi kovatasoisin korkeakoulu päästä sisälle opiskelemaan, kun minut valittiin liiketalouden kaupan ja hallinnon koulutusohjelmaan. Erikoistuin markkinointiin ja kansainväliseen kaupaan.

Haluatko antaa palautetta?
Ole hyvä!

Kiitos ajastasi. Mukavaa, että tutustuit, mitä toimistohommia teen ja millä kokemuksella. Haluatko osaamiseni käyttöösi? Voit jättää halutessasi yhteydenottopyynnön.