Anne Tervo

Studio

Anne Tervo

 • Markkinointi- ja viestintäpalveluita pk-yrityksille.
 • Konsultointia, koulutusta ja neuvontaa digiviestinnän tueksi.
 • Brändäystä, tekstituotantoja ja visuaalista viestintää.
 • Ks erikoistumiset.

Osaamista

Resursseja, taitoja ja apua digiviestinnän töihin

Digitaaliset palvelut ja ratkaisut – kuten verkkosivut, niiden kehittäminen ja hakukoneoptimointi sekä sosiaalisen median hallinta – ovat hyödyllisiä brändityökaluja. Kun tunnistaa oman yrityksen tarpeet sekä kohderyhmät, asiakkaille voi luoda lisäarvoa kohdennetusti. Autamme digimarkkinoinnin luomisessa ja olemme hyödyllinen kumppani nousujohteiseen liiketoimintaan.

Studion liiketoiminnan tietämys ja strategiset taidot auttavat kehittämään ja toteuttamaan pitkän aikavälin tavoitteita. Uudet näkökulmat tuovat parhaimmillaan uusia ajatuksia ja innovaatioita liiketoimintaan. Yritysverkosto laajenee. Markkinointi- ja viestintäprosessit tukevat aina koko henkilöstön motivaatiota ja ammatillista kasvua. Sillä tuomme merkittävää lisäarvoa asiakkaille.

Anne Tervo annetervo.fi - Visuaalista viestintää

Markkinointi- ja viestintäpalvelut

Tunnettuuden lisääminen ja brändin vahvistaminen parantavat myyntiä. Tärkeimmät työkalut siihen ovat

 • verkkosivusto, joka välittää yrityksen tarinan ja brändin viestin,
 • sosiaalisen median sivustot, joilla vahvistetaan sanomaa,
 • hakukoneoptimointi (SEO), jolla lisätään näkyvyyttä,
 • sähköiset markkinointikampanjat, joilla lisätään myyntiä,
 • mainoskampanjat, joilla tavoitetaan halutut kohderyhmät,
 • brändin kehitystyö, jolla erotutaan kilpailijoista ja
 • tapahtumamarkkinointikampanjat, joilla lisätään näkyvyyttä ja rikastetaan asiakaskontakteja.

Copywriting

Copywriter rikastaa kassavirtaa. Brändiviestintä on vakuuttavaa, jolloin myynnin teho kasvaa. Saadaan kilpailuetua, kun yritystarinat erottuvat massasta. Vahvempi online-läsnäolo tuo uusia asiakkaita. Hyvin kirjoitettu teksti on harppaus hakukoneoptimoinnin ja verkkonäkyvyyden parantumisessa.

Visuaalinen suunnittelu

Visuaalisella suunnittelulla tuetaan brändiä. Logo, värimaailma, fontit ja graafiset elementit välittävät yrityksen viestiä ja luovat tunnettuutta. Verkkosivut ja some optimoidaan samaan ilmeeseen, kuten mainosmateriaalit, pakkaus- ja tuotemuotoilu sekä tilat ja tapahtumaympäristöt. Visuaalisuus toistuu kaikessa viestinnässä samanalaisena, erottuu sisällöltään muista ja tukee siten brändin tunnettuutta.

Brändäys

Brändäys parantaa tunnettuutta ja imagoa sekä tuo kilpailuetua. Brändi luodaan, ja kehitetään visuaalinen identiteetti ja sanomat. Markkinointiviestinnän johdolla toteutetaan strategiaa, jonka avulla saavutetaan asetetut tavoitteet. Näkyvyyttä vahvistetaan. Luodaan verkkosivut, some otetaan hallintaan ja parannetaan brändäyksen suorituskykyä analytiikan ja raporttien tuella.

Brändi on tuote, tuotemerkki, yritys, henkilö, tai jokin muu tunnettu, joka synnyttää merkkiuskollisuutta ja laatumielikuvia sekä tunteita laadusta. Brändin identiteetillä luodaan lisäarvoa palvelulle, tuotteelle ja käyttäjälle. Brändäys sitouttaa ja tuo lisää liikevaihtoa.

Verkkosivut, SEO & some

WordPress, Divin teemoilla. Avaimet käteen -periaatteella. Responsiiviset verkkosivut. Ideointi, käyttöliittymä- ja layout-suunnittelu, kuvaukset, kuvankäsittelyt, graafiset elementit, tekstituotanto, lomakkeet, videot, SEO hakukoneoptimoinnit, tilastot. Sivustojen testaukset, julkistamiset, lanseeraukset.

Verkkohotelli luotettavalla, kotimaisella Hostaan-palvelimella. Sähköpostitilien luominen, asennukset ja käytön ohjaus.

Samalla brändin ilmeellä sosiaalisen median sivustoille kuva-, mobiilivideo- ja aineistotoimitukset. Tarvittaessa some-sivustojen perustaminen ja ylläpito. Käyttäjätilien hallinnointi.

Koulutus, konsultointi ja neuvonta

Koulutamme verkkosivujen julkaisun jälkeen, kuinka kuvien ja tekstien päivittäminen tehdään Divi-rakentajalla. Isommalle aineistolle graafinen ohjeistus. Kilpailija-analyysit, markkinointi- ja viestintäsuunnitelmat kotimaassa. Aloittaville yrityksille liiketoimintasuunnitelmat sekä hanke- ja maksatushakemuksissa avustaminen.

Erikoistumiset

AI: digiviestintä, verkkokauppa. (Täydennyskoulutus nyt)

Digitaalinen liiketoimintaosaaja tekoälyn aikakaudella. Oamk.
Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen.

Strategisten liiketoimintaprosessien mallintaminen, analysointi, uudelleen suunnittelu ja kehittäminen

MBA. Liiketalouden tradenomi, YAMK. Oamk.
Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen.

Markkinointi ja kansainvälinen kauppa

BBA. Liiketalouden tradenomi. Oamk.
Kauppa ja hallinto.

Multimedia ja verkkoviestintä

Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto.
Media-assistentti. PAO.

Multimedia, kuvankäsittely, verkkosivut ja käsikirjoitus

Viestintäalan toimistotyöntekijä. Merikoski.

Brändin ja konseptin hallinta, imagon rakentaminen

Design Management. TaiK.

Uudistuva esimiestyö

Johtamis- ja esimieskoulutus. Efectas.

Studio
Anne Tervo

Visuaalista viestintää

Toimi nyt!

 • Paranna näkyvyyttä
 • Lisää kontakteja
 • Lisää myyntiä

Ota yhteyttä

4 + 7 =